STA

V bytových domech je leckdy problém dostat data z příjmače na střeše do jednotlivých bytů, potřebné datové kabely totiž často nebývá z různých důvodů možné natáhnout. V bytových domech ovšem bývá STA  neboli Společná Televizní Anténa, což je název pro systém kabelů a rozboček které rozvádějí televizní signál do zásuvek v jednotlivých bytech. V těchto rozvodech existují nevyužité frekvence, které za uzčitých podmínek lze využít k šíření vysokorychlostního internetu. 

Tento systém se jmenuje Ethernet over Coax neboli EoC. Prakticky to spočívá v instalaci tzv. Master jednotky do rozvaděče STA a její připojení jak s anténou na střeše, tak s rozvodem STA. Tím se signál potřebný pro přenos internetu "objeví" v TV zásuvkách ve včech bytech na STA napojených. Pak už stačí zájemcům o službu jen (oproti vratné záloze)  zapůjčit speciální klientský modem který v bytě převede signál zpět na klasickou počítačovou síť.

Tento systém nijak neovlivňuje příjem televize v domě, je využito pouze volných frekvencí a frekvenční maska je omezena pomocí filtrů typu 'dolní propust'.